Sol & Måne er en BDSM-organisasjon med base i Trondheim, og skal være en sosial møteplass for BDSM-interesserte i hele Trøndelag.

Hva skjer i Sol & Måne

Vi har treff hver andre til tredje uke, vanligvis på fredager fra kl. 20:00. Sted annonseres på forum. Losjen arrangerer også fester og andre arrangementer.

Åpentreff

På treff møtes vi på et vanlig utested i Trondheim, ofte har vi bord som står litt usjenert til. Man er antrukket i “sivil”, altså slik du ville gått hvis du skulle ut og møte andre venner en fredag kveld. Halsbånd, mansjetter og lignende kan forekomme, men er ikke veldig påfallende for folk som ikke vet hva det symboliserer. Her er det mulighet til å få seg noe mat eller drikke, og snakke løst og fast om BDSM eller andre ting som interesserer deg. Noen ganger blir det nachspiel, hvor lek kan forekomme. Det er riktig så trivelig, men hender ikke etter hvert treff.

Fest

Sol & Måne arrangerer to typer fester, hyttefest og vanlig fest. Forskjellen på de to er at hyttefest varer en helg, og så mange bor på hytta hele helgen, mens vanlig fest varer en kveld (og muligens litt ut i de små timer). For å være med på fest må en være medlem av Sol & Måne eller en annen BDSM-forening. Man følger festreglementet, og man må skrive under på dette før hver fest. På fest vil det være folk som leker, men det er ikke en selvfølge at alle leker.

Om organisasjonen

Styre og stell

Styret i Sol & Måne består av leder, nestleder, kasserer, webansvarlig og styremedlem, samt to varamedlemmer. Styret velges for to år av gangen av generalforsamlingen, Sol&Månes høyeste styringsorgan. Unntaket er varamedlemmer som velges for ett år av gangen.

Historie

Sol & Måne er den gamle SM-organisasjonen i Trondheim, og en av de eldste i landet som fremdeles er i gang. Det var nærmest ingen aktivitet i denne foreningen i perioden 2004-2008, fordi sentrale folk flyttet eller mistet interessen og det var liten eller ingen nyrekruttering. To av de sentrale personene i Chains-miljøet Trondheim var også styremedlemmer i “gamle” Sol & Måne, og var viktige pådrivere i å få igang “nye” Sol & Måne. På senhøsten 2008 var det et årsmøte hvor over tyve nye medlemmer (fra Chains-miljøet i Trondheim) valgte et nytt styre i Sol & Måne, og slik var “nye” Sol & Måne i gang.

Medlemskap

For å kunne bli medlem må du ha vært på minst ett treff og delta på et faddermøte. Medlemskap betales til kartoteksfører. Det forventes at nye medlemmer gjør seg kjent med Sol & Månes vedtekter.

Ta kontakt med en fadder eller en i styret hvis du vil bli medlem!