Sol og Månes generalforsamling 2017 vil bli lørdag 21 januar. Innkalling per mail vil også bli sendt ut. Dagsorden og saker til behandling vil det sendes eget skriv om to uker før GF.

Det skal velges kandidater til følgende verv:

  • Leder
  • Kasserer
  • Sekretær
  • Vara 1
  • Vara 2

Kandidater kan melde seg til vervene ved å sende mail til sologmaanelosjen@gmail.com. Fristen for å melde seg er 7 januar.

Forslag til saker meldes til styret via sologmaanelosjen@gmail.com senest 7 januar.

Etter generalforsamlingen vil det også holdes fest! Festen er kun for medlemmer som deltar på generalforsamlingen.

Håper så mange som mulig kan møte til generalforsamling!