Hopp til innholdet

Velkommen til Losje Sol & Måne!

Vi er en frittstående og ideell forening som fokuserer på å skape et varmt, inkluderende, trygt og ikke minst aktivt miljø i Trondheim, for mennesker som tiltrekkes av og/eller praktiserer BDSM, fetisjisme eller andre ukonvensjonelle seksuelle eller kjønnsmessige uttrykksformer.

Losjen arrangerer jevnlig kjempehyggelige åpne treff hvor alle som har lyst er velkomne, og spennende medlemsfester av ulike slag. Vi reiser på hytteturer og holder dessuten workshops og kurs. Særlig shibari-kursene er svært populære.

Om organisasjonen

Styre og stell

Styret i Sol & Måne består av leder, nestleder, kasserer, webansvarlig og styremedlem, samt to varamedlemmer. Styret velges for to år av gangen av generalforsamlingen, Sol&Månes høyeste styringsorgan. Unntaket er varamedlemmer som velges for ett år av gangen.

Styret består av:
Leder: Tittan
Nestleder: Breithason
Kasserer: Beatitude82
Sekretær: please-no
Arrangementsansvarlig: Tatismm
Webansvarlig: Yellofish
Vara 1: Advena88

Medlemskap

For å kunne bli medlem må du ha vært på minst ett treff og delta på et faddermøte. Medlemskap betales til kartoteksfører. Det forventes at nye medlemmer gjør seg kjent med Sol & Månes vedtekter.

Ta kontakt med en fadder eller en i styret hvis du vil bli medlem!

Faddere:

….