Følgende festreglement gjelder ved Losje Sol & Månes arrangementer med mindre annet er opplyst av styret. Det kan også forekomme arrangementspesifikke regler.

1. Diskresjon

Vis diskresjon, bruk fornavn / nick når du henvender deg til andre. Innholdet på arrangementer skal ikke diskuteres med personer (inkludert andre medlemmer av foreningen) som ikke var tilstede på det aktuelle arrangementet, med mindre de involverte har samtykket til det. Felles aktiviteter/underholdning kan snakkes om på generelt grunnlag, men det er da ikke lov til å nevne hvem som deltok. Eksempel: “På forrige hyttetur hadde vi en felles aktivitet hvor vi lekte cowboy og indianer”.

2. Samtykke

Enkeltindivider er ikke deltagende i lek med mindre de har samtykket til det. Vis respekt for de aktiviteter som foregår i lokalet. Det er ikke lov til å delta verken fysisk eller verbalt i andres aktivitet uten en klar invitasjon.

3. Rydding, vasking og annet fellesarbeid

Alle deltagere er personlig ansvarlig for det felles arbeidet. Med dette menes rydding og vasking både under og etter festen, samt matlaging og andre felles arbeidsoppgaver.

4. Alkohol og andre rusmidler

En ruset person har ikke samtykkekompetanse. Om du skal utøve noen form for BDSM-aktivitet, vis måtehold. Ulovlige rusmidler er ikke tillatt på våre arrangementer.

5. Kodeord

Disse kodeordene er standard på våre arrangementer og gjenkjennelig av vakter. Deltakere plikter å overholde disse, og ta det til etteretning hvis et av følgende kodeord blir brukt:

Rødt: Stopp all aktivitet

Rosa: Jeg må si noe!

6. Lek

På våre arrangementer vil SSS (Sunn, sikker, samtykkende) være gjeldende. Det er opp til vaktene å tolke hva SSS innebærer.

Det er ikke tillatt med kroppsvæsker i kjøkken- og spiseområdet.

7. Fotografering

Det er ikke lov til å fotografere uten spesiell tillatelse.

8. Alder

På Losje Sol & Månes fester gjelder en 18 års aldersgrense.

9. Vakter

Før festen begynner, annonseres det vakt(er) for festen. Disse har ansvar for at festreglementet følges, og har myndighet til å bortvise personer som er forstyrrende for festen. Vaktene har fri tilgang til alle lekerom. Vaktene har taushetsplikt og kan ta imot meldinger anonymt.

10. Si ifra!

Andre i lokalet er pliktig til å tilkalle en vakt dersom man oppdager at festreglementet brytes.

11. Konsekvenser

Hvis ovennevnte punkter ikke blir fulgt vil vedkommende få muntlige advarsler. Hvis disse ikke følges, eller overtredelsene er veldig grove vil vedkommende bli bortvist fra festlokalet med øyeblikkelig virkning. Muligheter for utestengelse fra foreningen for en viss tid avgjøres av styret i etterkant av aktuelle hendelse.